De Voorzitter

Binnen het bestuur van de Vereniging is het bestuurslid “De Voorzitter” verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Vereniging. De Voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen die aan de orde zijn. De Voorzitter heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Vereniging.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over de Vereniging.
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de Vereniging, haar deelnemende vrijwilligers en overige Sponsoren & Donateurs.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan en meerjarenbeleidsplan van de Vereniging.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de reglementen en bepalingen.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.
 • Stimuleert op soepele en natuurlijk wijze de samenwerking tussen vrijwilligers, bestuursleden en Sponsoren & Donateurs.

Functie-eisen:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met besturen en management;
 • Heeft het juiste actuele netwerk en is bereid dat netwerk voor de Vereniging in te zetten;
 • Is het boegbeeld van de Vereniging en heeft een actueel en relevant netwerk en is bereid dit netwerk in te zetten voor de Vereniging. Is zowel intern als extern in staat de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
 • Flexibele instelling en stressbestendig;
 • Op motiverende wijze leiding kunnen geven;
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de Vereniging.