De Vicevoorzitter

Als Vicevoorzitter ben je automatisch de plaatsvervanger van de voorzitter bij afwezigheid en diens rechterhand bij aanwezigheid.

De taken van de Vicevoorzitter zijn verder niet eenduidig omschreven en worden ingevuld op de besturen waarbij binnen de belangen van de vereniging de ondersteuning het meest wenselijk is.

Wat doe je?

  • De Vicevoorzitter is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Barbecue Support. Dus eigenlijk hetzelfde als de voorzitter. Echter zal de vicevoorzitter zich meer inlaten met de interne werking van Barbecue Support.