Site Disclaimer

Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. We besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website. Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan. 

Met het volgende dient rekening gehouden te worden:

  • Barbecue Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website.
  • Barbecue Support garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten.
  • De informatie op onze website (https://www.barbecuesupport.nl) mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.
  • Ten behoeve van de reikwijdte zijn er twee domeinen die zich laten verwijzen naar Barbecue Support zijnde: https://www.barbequesupport.nl en https://www.bbqsupport.nl