De Secretaris

Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur en draag je zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Verenigingen en heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

  • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding.
  • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen, signaleert en overziet alle processen van de bestuurlijk verantwoordelijken op hoofdlijnen en legt als medebestuurder financiële verantwoording af.
  • Professionaliseert de vereniging in onderlinge samenwerking met de penningmeester de administratieve organisatie.

Functie-eisen:

  • Goede communicatieve vaardigheden, met name op het gebied van schrijven. “Een vlotte pen”
  • Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden
  • Stuurt het “Algemeen bestuur van sectie 2 & 3” aan.
  • Kennis van het gebruik van Social Media (actief gebruiker van o.a. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, etc.)
  • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
  • Flexibele instelling en stressbestendig.
  • Soepel in de omgang met vrijwilligers en Sponsoren & Donateurs.