Bestuurslid worden…

Profiel functie:  Barbecue Support heeft een uitvoerend bestuur. De bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties. In het bestuur is plaats voor bestuurders. De vereniging streeft onder andere naar een spoedige uitbreiding van het bestuur om als vereniging haar doelstellingen te verwezenlijken.

Profiel kandidaat: Als jij ook die gepassioneerde barbecue liefhebber bent die graag met deze hobby bezig is ben jij meer dan welkom. Kandidaten met bestuurservaring en kandidaten met de ambitie om bestuurservaring op te doen worden van harte uitgenodigd te reageren.

Samenwerking : Door het bundelen van de reeds bestaande activiteiten, initiatieven en expertise ontstaat er een gezamenlijk netwerk waarbinnen efficiënt en naar behoefte kan worden geschakeld om tot de gewenste resultaten te komen.

Opleidingsniveau: PASSIE en nog eens PASSIE voor barbecue, naast passende ervaring en of ervaring in betreffende bestuursfunctie.

Participatie voorwaarden:  De functie van bestuurslid is een onbetaalde vrijwilligersfunctie. Vacatiegeld als onkostenvergoedingen (tot wettelijk maximum) zullen in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Bestuursvergaderingen als frequent teamoverleg vormen de basis voor de activiteiten gerelateerd aan onze doelen. Deelname aan de bestuursvergaderingen is voor bestuursleden vanzelfsprekend. Deelname aan sectieoverleg is gewenst.

Binnen het bestuur zijn vooralsnog de diverse bestuurstaken in overleg te verdelen en zijn bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie. De regels en richtlijnen zijn duidelijk verwoord in het bestuursreglement en de statuten. Alle stukken (documenten) betreffende de inrichting van de organisatie en beleid en verantwoording, zullen tijdens de kennismakingsfase vooraf ter inzage beschikbaar zijn. Het voltallige bestuur accepteert de stukken en/of stelt de stukken na aanstelling zo nodig opnieuw vast.